Andere Werken

Hieronder ziet u een lijst van andere werken die de gebruikte auteurs uitbrachten rond dit onderwerp.

Antoon Arens
- Grootouderschap en geloofsopvoeding : een pleidooi voor een catechese met grootouders
=> In: Rondom gezin , Jrg. 15 (1994) nr. 2
- IPB-werkboek over christenen en economie : een uitdaging voor gezinspastoraal
=> In: Rondom gezin , Jrg. 16 (1995/96) nr.

Tinne Grolus
-De verschillen voorbij…
=> In: Rondom gezin, Jrg. 15 ( 1994) nr. 3

Marina Riemslagh
-Zwangerschap uitgewist? Over beleving en begeleiding na abortus
-Abortus voorgoed voorbij? Hulpverleningsmodel

Christine Van Peer
- Ze werkt ook voor de Studiedienst van de Vlaamse Regering.
- De impact van een (echt)scheiding op kinderen en ex-partners.

Kolet Janssen
- Het geheim, Davidsfonds/Infodok, 1997, 10+
- Samen met Sander, Davidsfonds/Infodok, 2000, 7+
- Uit het blote hoofd, Lannoo, 2004

Agnes De Munter
- Probleemstelling Bij Praktijkonderzoek

Katrien Kúti
- Kinderen met Down, Een kind met een verstandelijke handicap in je gezin. Lannoo,2008.

Kim Craeynest
- Craeynest, K. (2004). Zorgcapaciteit in Vlaanderen van nu en morgen. In: Jacobs, Th. & E. Lodewijkcx, pp.117-126.
- Craeynest, K. (2007). Het schoolse functioneren. In C. Van Peer (red.) (2007), Impact van (echt)scheiding op kinderen en ex-partners. Een literatuurstudie. SVR-rapport. Brussel: Studiedienst van de Vlaamse regering.

Valérie Carrette
- Carrette,V. (2005). Een groeiproces naar structurele participatie. Werkdocument Centrum voor Bevolkings-en Gezinsstudie (cbgs), 2004.
- Carrette, V. (2005). Van klager tot drager. Over het participatieproces en de hulpverlening. Integrale Jeugdhulp en Recht-Op vzw, 2004.
- Carrette, V. (2007). Impact op het psychologisch welbevinden van kinderen. In Van Peer, C. (red.) (2007), Impact van (echt)scheiding op kinderen en ex-partners. Een literatuurstudie. SVR-rapport. Brussel: Studiedienst van de Vlaamse regering.
- Carrette, V. & Van Peer, C. (2007). De impact van een scheiding op kinderen en ex-partners: lessen uit het scheidingsonderzoek. In Van Peer, C. (red.) (2007), Impact van (echt)scheiding op kinderen en ex-partners. Een literatuurstudie. SVR-rapport. Brussel: Studiedienst van de Vlaamse regering.

Joost Bronselaer
- Bronselaer, J. (2007). Impact op gedragsproblemen bij kinderen. In Van Peer, C. (red.) Impact van echtscheiding op kinderen en ex-partners. SVR-rapport. Brussel: Studiedienst van de Vlaamse regering.
-Bronselaer, J. (2007). Impact op de fysische gezondheid en het gebruik van formele hulpverlening. In Van Peer, C. (red.) Impact van echtscheiding op kinderen en ex-partners. SVR-rapport. Brussel: Studiedienst van de Vlaamse regering.
- Bronselaer, J. (2007). Impact op de sociale relaties van kinderen. In Van Peer, C. (red.) Impact van echtscheiding op kinderen en ex-partners. SVR-rapport. Brussel: Studiedienst van de Vlaamse regering.

Joost Bronselaer, Christine Van Peer en Valérie Carrette
- Echtscheiding en hulpverlening: aanbevelingen voor het beleid

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License