Bibliografie

Tekst "Waar knelt het schoentje? De toegankelijkheid van de hulp- en dienstverlening rond (echt)scheidingssituaties onder de loep genomen."
- Van Peer, C. (2007), De impact van een (echt)scheiding op kinderen en ex-partners. SVR-studie, Brussel.
- Carrette, V., C. Van Peer (2007), De impact van een scheiding op kinderen en ex-partners: lessen uit het scheiduingsonderzoek. Brussel, pp.230-264.
- Roose, R. (2006), De bijzondere jeugdzorg als opvoeder, Gent, Academia Press.
- CRAYNEST K., CARETTE V. & BRONDELAER J. Waar knelt het schoentje? De toegankelijkheid van de hulp- en dienstverlening rond (echt)scheidingssituaties onder de loep genomen. In: Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg.31, nr.283, 2007.

Tekst "Werelden overbruggen. Kinderen en scheiding."
- VAN CROMBRUGGE, H., Werelden, overbruggen. Kinderen en scheiding, Rondom Gezin, 25, 2007, p 2-17 uitgeverij IDGP.
- ACKAERT, L. E.A., Kinderen en scheiding. Dossier, Brussel, 2005.
- BUYSSE, A. & Ackaert, L., Kinderen en scheiding. Belevingsonderzoek kinderen en jongeren, Brussel, 2005.
- BUYSSE, A., Peene, O. & De Mol, J., Over opvoeden na scheiding: moeilijkheden en mogelijkheden, Gezinsbeleid in Vlaanderen, 33(3) 2004, p. 3-8.
- ELKIND, D., The hurried child. Growing up too fast too soon, London, 1981.
- JANSSEN, K. E.A., Problemen bij de schoolloopbaan van kinderen uit nieuwe gezinsvormen: overzicht van onderzoek en suggesties voor ondersteuning, Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 40, 2001, p.134-148.
- MARQUADT, E., Between two worlds. The inner lives of children of dicorce, New York, 2005.
- DE GRAEFF. A., Kinderen van gescheiden ouders, Demos Buletin over bevolking en samenleving, februari 1997. www.nidi.knawl.nl

Tekst "Het patchworkgezin: een nieuwe vorm van gezinsleven"
- JANSSEN, K., ‘Het patchworkgezin: een nieuwe vorm van gezinsleven’, Mensen onderweg, jaargang 110, mei 2008, blz. 17 tot blz. 23.
- VRANCKEN, K., Tussen twee huizen - co-ouders en hun kinderen vertellen, Van Halewyck, 2005.
- LOCKHORN, E., Eten stiefmoeders je op? Kinderen over nieuwe ouders, Baarn, in den Toren, 1985.
- JOLLES, C., Een nieuw gezin. Als je man al kinderen heeft, De Kern, 2006.
- HEYBROEK-HESSELS, I., en OVERGAAUW, B., Samen gesteld: de dynamiek van een stiefgezin, Amsterdam, SWPbook, 1994.

Tekst "Wat brengt een (echt)scheiding teweeg in het leven van kinderen?"
- PEER, C. V. (2007). Wat brengt (echt)scheidingen teweeg in het leven van kinderen? tijdschrift voor welzijn , 12.
- BRONSELAER, J.(2007), Impact op gedragsproblemen bij kinderen. In Van Peer, C. (red.), De impact van een (echt)scheiding op kinderen en ex-partners.SVR-studie 2007/1.
- VETTENBURG, N. (2005), Maatschappelijk kwetsbare jongeren op school. Nova et Vetera,83,1-2,pp.3-28
- CARETTE, V. (2007), Impact op het psychologisch welbevinden van kinderen. In van Peer, C. (red.), De impact van een (echt)scheiding op kinderen en ex-partners. SVR- studie 2007/1.
- LODEWIJCKX, E. (2005), Kinderen en scheiding bij hun ouders in het Vlaams Gewes, een analyse op basis van Rijkregistergegevens. Onderzoeksproject Scheiding. Brussel: CBGS-Werkdocumenten 7.

Tekst "Contextueel kijken naar kinderen in nieuw samengestelde gezinnen"
- BUBER M., Schuld en schuldgevoelens, in Adam waar ben je?, Hilversum, 1983, p.207-237.
- FRIEDMAN M., Mensbeeld en ethische filosofie, in Adam waar ben je?, Hilleversum, 1983, p. 185-205.
- DILLEN A., Ongehoord vertrouwen. Ethische perspectieven vanuit het contextueel denken van Ivan Boszormenyinagy, Antwerpen/Apeldoorn, 2004, p.51-54.
- BOSH I., Ontkenning van behoeften, Amsterdam/Antwerpen, 2003, p.192-214.
- MICHIELSEN M., Contextuele hulpverlening in de praktijk, Leuven/Amersfoort, 1998, p.33.

Tekst "Kinderen in gescheiden en nieuw samengestelde gezinnen."
- HEFFELS A., Ik heb al een vader. Kinderen en ouders in samengestelde gezinnen., Boom: uitgeverij Anthos, 1994.
- WALERSTEIN J.S., BLAKESLEE S., Nieuwe kansen. Mannen, vrouwen en kinderen tien jaar na de scheiding, Uitgeverij Spectrum, 1989.
- STAELENS B., De problematiek van het echtscheidingskind. Multidimensionele verkenning en pastorale reflectie., Onuitgegevenlicentiaatsverhandeling, Leuven, 1986.
- HOOPER A., Kind tussen twee ouders. Adviezen voor verstandig scheiden., Amsterdam: H.J.W. Becht's Uitgeversmaatschappij, 1985.

Tekst "Veranderingen in het echtscheidingsrecht."
- RENDERS M., Veranderingen in het echtscheidingsrecht, Alert, jaargang 32, 2006, nr. 2, p. 15-23.

Tekst ''Opvoeden binnen een eenoudergezin''
- KÚTI K., COLPIN H., DE MUNTER A., VANDEMEULEBROECKE L., Als je er alleen voor staat. Opvoeden binnen een eenoudergezin. Tielt, 2004.
- SPRUIJT., // Het verdeelde kind.// te raadplegen op www.kinderbescherming.nl
- COLPIN H., VANDEMEULEBROECKE L., DE MUNTER A., Opvoeding in éénoudergezinnen, Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 2000, nr.25, p. 31-44.
- KIND EN GEZIN, Het kind in Vlaanderen, te raadplegen op http://aps.vlaanderen.be/statistiek/nieuws/welzijn/2001-06_kind.htm, geraadpleegt op 23/09/03.
- SENAEVE P., Compendium van het personen- en familierecht Boekdeel 2-familierecht, Leuven, 2003.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License