Celine Folens

klik hier voor de volledige publicatie

een vlaamse game industrie? Het lijkt een contradictie maar ze bestaat. In vlaanderen werden in 2006 voor
150 miljoen euro aan games verkocht. Met de consoleverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan
200 miljoen euro.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License