Celine Folens

"Een vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie maar ze bestaat. In vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht. Met de consoloverkoop gaat het over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro."

Klik hier voor de volledige publicatie

BENEDICT W.,jongeren en gamingRobby Berloznik, directeur viWTA,Brussel,32p.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License