Eenoudergezinnen

Sarah Gevaert
1) Temperville S., Leerproblemen bij kinderen uit éénoudergezinnen in het basisonderwijs: een studie binnen het basisonderwijs van Poperinge, Eindwerk MW, Kortrijk: Ipsoc, 2004.

Sofie Fossaert
1) BACQUAERT T. NSG:werken met een boeiende gezinsdynamiek: een methode voor nieuw samengestelde gezinnen. Katho-Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2008.

Marlies Gouhie
1) BENOOT D., "De zichtbaarheid van de ’afwezige ouder’: literatuurstudie en 4 gevalstudies van kinderen uit de bijzondere jeugdzorg i.v.m. hun beleving van de ’afwezige ouder’", Eindwerk TP, Kortrijk:ipsoc, 2006.
2) MONBAILLIEU I., "Moeder-kindrelatie in het éénoudergezin : benadering vanuit dagcentrum "De Tamboer", Eindwerk MW, Kortrijk: Ipsoc, 1999.

Stephanie D'Oosterlinck
1) DETAVERNIER C., Taakgericht werken met één-oudergezinnen, Kortrijk: Ipsoc, 1991.

Maaike Devos
1) VANGROENWEGHE, V., Hulpverleningsmogelijkheden vanuit het ambulant welzijnswerk aan éénoudergezinnen, Eindwerk M.A./AGMW, Katho Ipsoc, Kortrijk, 1995.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License