Juridisch Context
juridisch-Italiaans.jpg

Juriwel Kind & Gezin:
- Gezinsondersteuning: Huwelijks-& relatiebemiddeling

Juriwel jeugd- en kinderrechten
- Decreet Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid
- Kinderrechtenverdrag en aanvullende protocollen
- Kinderrechtencommissariaat - kinderrechtencommissaris

Juriwel Jongerenwelzijn
- Vlaamse overheid: IVA Jongerenwelzijn

Juriwel Integrale Jeugdhulp
- Descreet van 7 mei 2004 betreffende de integrale jeugdhulp

Juriwel Autonome centra voor algemeen welzijnswerk (CAW):
- Gezins- en relatiebegeleiding
- Scheidingsbemiddeling en ouderschapsbemiddeling
- Decreet van 19 december 1997 betreffende het Algemeen welzijnswerk

Juriwel Kenniscentrum WVG
- De impact van (echt)scheiding op kinderen en ex-partners

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License