Maaike Devos

"Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan gamesverkocht. Met de consoleverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro."

WYDOOGHE B. Game on! We krijgen er niet genoeg van Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch
Aspectenonderzoek (viWTA), geraadpleegd op 15/01/2010, 32 p.

klik hier voor de volledige publicatie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License