Marlies Gouhie

"Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht. Met de controleverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro."

WYDOOGHE BENEDICT, Game on, we krijgen er niet genoeg van, vi WTA Brussel, 2008

klik hier voor de volledige publicatie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License