Nieuw Samengestelde Gezinnen

Sarah Gevaert
1) VERBIEST, A., Tot over veertien dagen, pa: jongeren bij echtscheiding en nieuw-samengestelde gezinnen, Kortrijk: Ipsoc, 1999.

Celine Folens
1)GRABOWSKI, A. Nieuw samengestelde gezinnen. KaHo Sint-Lieven – Campus Waas, eindwerk, Sint-Niklaas, 2009.
2)VANDENBROUCKE, T. Dag papa, tot vrijdag! : kinderen in nieuw samengestelde gezinnen. Katho –departement ReNo, eindwerk,Torhout, 2002.

Sofie Fossaert
1) BACQUAERT, T. NSG:werken met een boeiende gezinsdynamiek: een methode voor nieuw samengestelde gezinnen. Katho-Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2008.

Stephanie D'Oosterlinck
1) DUCATTEEUW, N., Adoptie., Torhout : KATHO-departement ReNo, 2003.
2) PEERS N., Problematische opvoedingssituaties in nieuwe stiefgezinnen: een reflectie vanuit de sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de Jeugdrechtbank te Kortrijk., Kortrijk: Ipsoc, 2001.

Maaike Devos
1) BOVYN, A., Eén hart, twee huizen: een beschrijvende studei over de emotionele impact van een echtscheiding en een nieuw samengesteld gezin op lager schoolkinderen aan de hand van gevalstudie, Eindwerk TP/GP/AIP, Katho Ipsoc, Kortrijk, 2006.
2) CLAEYS, S., Het nieuw samengesteld gezin: contextueel benaderd vanuit een PMS-centrum, Eindwerk M.A./ MW, Katho Ipsoc, Kortrijk, 1999.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License