Persoonlijk besluit

Ben Deylgat: Het werk rondom deze wiki heeft me enkele dingen bijgebracht over scheidingen. Zelf weet ik nu ook beter waar ik naartoe zou moeten gaan of waar ik mensen naartoe zou moeten sturen die met vragen omtrent scheiden. Hopelijk zal ik deze kennis niet zo heel erg veel moeten gebruiken. Ik heb tekort discipline om lang aan werken bezig te zijn en mijn volle aandacht erbij te houden en dit moet ik dan ook trainen. Ik heb vooral informatie gevonden op het internet door gebruik te maken van verschillende zoekmachines.

Nadia El Kaddouri: In het begin vond ik het moeilijk omdat ik nog niet goed kon werken met de wiki. Samen met een groep werken vraagt ook veel energie en is zeker niet eenvoudig. Wat ik hier heb geleerd is: leren werken met verschillende bronnen, refereren en gebruik maken van zoekmachines (sociale kaart, catalogus bib katho,…). Uiteraard weet ik nu ook meer over onze thema's: echtscheidingen, éénoudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen.

Maaike Devos: Ik wist nog niet veel over echtscheiding, éénoudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen want ik heb er zelf nog nooit rechtstreeks mee te maken gehad. Ik heb dus zeer veel bijgeleerd over dit onderwerp. Maar ik heb ook heel wat andere zaken bijgeleerd zoals: zaken zoeken via de catalogus van de KATHO bibliotheek, juiste bronvermeldingen maken, een website maken met meerdere samen,… Ik vind het toch wel wat jammer dat als ik een wiki alleen zou moeten maken het me niet zou lukken zonder de hulp van iemand anders die er wat van kent. Er zijn bepaalde zaken die ik toch nog niet helemaal onder de knie heb. Moesten we nog wat meer tijd hebben zou het me waarschijnlijk wel lukken. Ik kon ook altijd bij de anderen in de groep terecht als ik vragen had. Ze hielpen me ook wat ik zeer positief vond aan ons werk. Er was een zeer sterk groepsgevoel aanwezig.

Marlies Gouhie: Bij het horen van de opdracht had ik geen idee wat er juist werd verwacht. Stap voor stap werkten we aan de site. Het werken met een wiki had ik nog nooit gedaan, dus leren werken daarmee was nieuw. Het was wel leuk om in plaats van allemaal gewoon oefeningen te maken, er een hele website van te maken. Het onderwerp vond ik ook interessant. Wat ik nog geleerd heb, is zoals de rest: werken met zoekmachines, info zoeken in een tekst, alle info samen voegen op een site,… De hulp van de groep was essentieel . Als je iets niet goed wist hoe je het moest doen, kon je altijd terecht bij de groep.

Sofie Fossaert: De wiki was op zich geen gemakkelijke opdracht. In het begin was het wel wat moeilijk om de werking onder de knie te krijgen. Vooral hoe je moet uploaden. Ondanks de moeilijkheigsgraad van wiki, ben ik er toch in geslaagd om ermee te gaan. Door er regelmatig en samen aan te werken, hebben we de wiki tot een goed einde kunnen brengen.Wanneer één persoon iets niet wist, waren er anderen om je te helpen. Ook de leerkracht was constant aanwezig voor hulp. Het onderwerp was interssant en leuk om aan te werken. Ik heb heel veel bijgeleerd over echtscheiding, eenoudergezinnen en nieuw samendestelde gezinnen. Ik heb de tactiek van het opzoekingswerk onder de knie gekregen.

Celine Folens: Toen we hoorden dat we een wiki moesten maken, wist ik niet wat dat zou inhouden. Maar met de groep gingen we ervoor! We kregen het onderwerp echtscheidingen en nieuw samengestelde gezinnen. Best een goed onderwerp want er bestaan daar zoveel dingen over! Maar zo gemakkelijk was het niet! Het is zoals programmeren, alles moet in orde zijn of het lukt niet! Maar na paar keer proberen, heb je het onder de knie! En dan is het eigenlijk wel leuk, een wiki maken. Zo leer je dingen : opzoeken van dingen,… en dat allemaal kun je dan bewonderen in een wiki! Maar we mogen zeker de leerkrachten niet vergeten want zonder hun hulp was de wiki niet zo geweest!

Sarah Gevaert: Ik had nog nooit iets van een wiki gehoord. Toen we wat uitleg kregen erover wist ik al dat het geen simpele opdracht ging zijn. Het heeft toch een tijdje geduurd tegen dat ik de werking onder de knie kreeg. Maar hoe beter ik er weg mee kon, hoe leuker het werd. Samen met nog een paar van ons groepje hebben we in 3 of 4 lessen ongeveer alles gedaan. Zodat we niets meer moesten doen tijdens de blok. Het thema van onze opdracht vond ik ook zeer leuk om uit te werken. Echtscheidingen en éénoudergezinnen is een onderwerp die nog dagelijks en overal toegepast wordt. Daarom was het wel interessant om daarover je wiki op te maken. Over de groep was ik ook tevreden! Zonder zo'n gemotiveerde groep ging het niet gelukt zijn om onze wiki tot een mooi geheel te krijgen. Ook de docenten stonden altijd klaar voor een portie uitleg. Dus bij deze wil ik ook onze docenten nog eens bedanken voor de inspanning en tijd die ze voor ons over hadden.

Sandra Sobucka: Ik ben niet echt goed in het maken van websites. daarom was het maken van een wiki moeilijk voor mij. Met het thema had ik geen problemen, ik wist er wel veel van en het internet was een dankbare bron voor dit thema. Het werken in groep vond ik ook moeilijk omdat het zo'n grote groep was. Er was niet echt veel tijd voor overleg. Maar met de tijd lukte het mij langzaamaan om de werking van een wiki te leren gebruiken. Het eindresultaat vind ik mooi omdat er zo veel hard werk in gestoken is.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License