Sandra Sobucka

Citaat
Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie maar ze bestaat. In vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht. Met de consoleverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro.

klik hier voor de volledige publicatie

(Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch
Aspectenonderzoek (viWTA), game on!, Vlaams Parlement, 1011 Brussel)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License