Specialisten
Table of Contents

A

- Ackaert
- Adriaensen (kinderpsychiater, en deeltijds hoofddocent aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarnaast is hij directeur van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant.)

B

- Ann Buysse (Hoogleraar spychologie)
- Brouwers (lector aan de VUB en advocaat te Antwerpen)
- Bronelaer
- Bruggraeve

C

- Colpin (hoofddocent Schoolpsychologie en en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adolescent aan de K.U.Leuven)
- Craeynest
- Carrette

D

- De Mol
- De Graaf
- De Munter (hoogleeraar aan de K.U.Leuven)

E

- Erikson
- Elkin

F

- Fröbel

G

H

- Herington
- Heybroek Ietje
Maatschappelijk werker, Ouderbegeleider, Relatie- en Gezinstherapeut in haar eigen Praktijk "Ouder-kindrelaties".
Auteur van het Boek: Samen gesteld. De dynamiek van het stiefgezin.

I

J

- Janssen Kolet (schrijfster)

K

- Küti (orthopedagoge, verbonden aan het Centrum voor Gezinspedagogiek van de K.U.Leuven.)

L

- Lammertyn
- Liégois

M

- Marquadt
- Mia Renders (kinderpsycholoog, relatietherapeut en scheidingsbemiddelaar)

N

O

P

- Peene

Q

R

- Roose

S

- Spruytt

T

U

V

- Vandekerckhove ==>
Ankie Vandekerckhove was kinderechtencommissaris in…Ik ben Ankie Vandenkerckhove op het spoor gekomen tijdens het verwerken van mijn wetenschappelijk artikel. Ankie ging na hoe ouderschapsbemiddeling zich bezighoudt met echtscheidingsrecht. Ankie was 10 jaar vlaams kinderrechtencommissaris en heeft gedurende deze periode gepleit voor de rechten van minderjarigen
Schrijf: Kinderrechtencommissariaat , Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
Of bel: 02/552.98.00 (van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u - enkel op feestdagen en tijdens de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar is het Kinderrechtencommissariaat gesloten)
Of fax: 02/552.98.01
Of mail: eb.tnemelrapsmaalv|nethcerrednik#eb.tnemelrapsmaalv|nethcerrednik.

- Van Peer
- Vandemeulebroecke (professor gezinspedagogiek aan de K.U.Leuven)
- Verhaege

W

- Wallerstein

X

Y

Z

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License