Artikels (titel en auteur)

1. "Het patchworkgezin: een nieuwe vorm van gezinsleven"
KOLET JANSSEN (Maaike Devos)
2. "Wat brengt een (echt)scheiding teweeg in het leven van kinderen?"
CHRISTINE VAN PEER (Nadia El Kaddouri)
3. "Werelden overbruggen. Kinderen en scheiding."
HANS VAN CROMBRUGGE (Marlies Gouhie)
4. "Kinderen in gescheiden en nieuw samengestelde gezinnen"
ANTOON ARENS (Stephanie D'Oosterlinck)
5. "Opvoeden binnen een eenoudergezin"
KATRIEN KUTI, LIEVE VENDERMEULENBROECKE, AGNES DE MUNTER EN HILDE COLPIN (Sandra Sobucka)
6. "Contextueel kijken naar kinderen in nieuw samengestelde gezinnen"
TINNE GROLUS EN MARINEA RIEMSLAGH (Celine Folens)
7. "Kinderen uit niet-traditionele gezinnen in het onderwijs ondersteuning door ouders en school"
HILDE COLPIN, JEAN PIERRE VERHAEGHE (Frederik Goderis)
8. "Veranderingen in het echtscheidingsrecht"
MIA RENDERS (Sarah Gevaert)
9. "Scheiding op de eerste lijn."
ANNIK VANDER STEENE (Ben Deylgat)
10. "Waar knelt het schoentje? De toegankelijkheid van de hulp- en dienstverlening rond (echt)scheidingssituaties onder de loep genomen."
KIM CRAEYNEST, VALERIE CARETTE EN JOOST BRONSELAER (Sofie Fossaert)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License