Trefwoordlijst
Table of Contents

heading level 1

A

- Alimentatieregelingen => het proces waarbij een financiële uitkering in de kosten van levensonderhoud die na een echtscheiding door de meest draagkrachtige partner aan de minst draagkrachtige ex-partner verstrekt wordt of door een ouder aan een kind wordt verstrekt.
- Ambulant => tijdelijk
- Arbeidsparticipatie => arbeidsparticipatie

B

- Bezoekrecht => recht van de ouder aan wie bij scheiding een kind niet is toegewezen om dit kind te bezoeken

C

- Co-ouderschap => gezamenlijke opvoeding van de kinderen door gescheiden ouders
- Culpabiliseren => een schuldgevoel geven, zich schuldig doen voelen bij

D

- Drievoudig vertrouwen

E

- Echtscheidingen => burgerlijk huwelijk wordt beëindigd
- Echtscheidingsprocedure => het proces die zich afspeelt tijdens een een echtscheiding
- Eenoudergezinnen => een van de partners die door omstandigheden de opvoeding van hun kind(eren) volledig op zich neemt
- Eerstehulpverlening => niet-professionele hulpverlening met een lage drempel (bereikbaar)
- Effectueren => verwezenlijken
- Egocentrisch => het eigen ik steeds als het middelpunt van de gedachten hebbend, alles op zichzelf betrekkend
- Empirisch Onderzoek => onderzoek afgeleid uit ervaringen
- Expertise => deskundig onderzoek

F

- Feitelijke scheiding => de echtgenoten wonen dus niet meer samen maar het huwelijk wel blijft voorbestaan.

G

- Gezagsco-ouderschap => is de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag. De ouders moeten alle belangrijke beslissingen samen nemen.

H

- Half- zusjes of broertjes => Zusjes of broertjes met één gemeenschappelijke ouder
- Herpositioneren => een andere koers kiezen
- Humaniseren => menselijker maken
- Hoederecht => het recht om uw kind(eren) te bezoeken

I

- Intermediërende factoren => bemiddelende factoren

J

- Juridisch advies

K

- Kennislacune => gebrek aan kennis
- Kerngezin => gezin bestaande uit twee ouders of verzorgers en minderjarige kinderen

L

- Leemtes => gebrek (in de dienstverlening)
- Loyaliteitsconflicten => conflicten in verband met trouwheid en eerlijkheid

M

N

- Nieuwsamengestelde gezinnen

O

P

- Patchworkgezin => Patchwork: handwerktechniek waarbij stofjes van verschillende kleur en grote tot een harmonisch geheel worden samengebracht.
- Pedagogiek => de studie van de manier waarop volwassenen (ouders, opvoeders, onderwijzers) jeugdigen grootbrengen met een bepaald doel

Q

R

- Rolpatronen => een manier waarop mensen onderling functioneren

S

- Scheiding => uitsluiting van goederengemeenschap tussen echtgenoten
- Scheidingsbemiddelaar => bemiddelaar bij een scheiding
- ‘Stief’moeder/vader => berooft van bloedband, wees geworden

T

- Temporiseren => het echtscheidingsproces ophouden of vertragen

U

V

- Verblijfsco-ouderschap => Het kind verblijft evenveel tijd bij moeder en vader - bijvoorbeeld 2 dagen of 1 week of 14 dagen - afwisselend ('alternerend') bij moeder en vader. Meestal is verblijfsco-ouderschap een week bij moeder en een week bij vader.

W

X

Y

Z

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License